STANDARDNÍ ROZSAH DOMU NA KLÍČ

1

Základy:

Zaměření stavby geodetem.
Skrývka ornice pod základovou deskou v max. tl. 150 mm.
Výkop základových pasů tl. 500 mm.
Betonové základové pasy C 16/20.
Podsyp ze štěrkové drtě 0/32.
Železobetonová deska tl. 15 cm, s výztuží KARI150/150/6, třída betonu C 16/20.
Ztracené bednění tl. 300 mm s výztuží a betonovou výplní. Jedna řada v. 250mm.
Pozn.: další úprava terénu dle Mhod. á 1800,-Kč bez DPH.

2

Obvodové stěny:

Cihelné domy:
Vnitřní omítky tl. 15 mm.
Cihelné nosné zdivo typu HELUZ FAMILY tl. 300 mm, popř. alternativní zdivo (nutno odsouhlasit)
Betonový věnec s výztuží.
Zateplovací kontaktní systém ETICS tl. 160 mm.
Dekorativní šlechtěná omítka barva bílá nebo světlý odstín.
Sokl typu mozaika točená.
Betonové domy:
Sádrokartonová deska s vytmelením tl. 12,5 mm.
Velkoformátová tepelněizolační deska EPS tl. 180 mm.
Betonové zdivo typu NEICO, BEST tl. 200 mm
Betonový věnec s výztuží.
Jádrová omítka tl. 15 mm, stěrka tmelem s výztuhou.
Dekorativní šlechtěná omítka barva bílá nebo světlý odstín.
Sokl typu mozaika točená.

3

Vnitřní stěny:

Vnitřní omítky tl. 15 mm.
Příčkovka typu HELUZ tl. 115 a 150 mm.
Vnitřní omítky tl. 15 mm.
Alt. k betonovým domům možnost sádrokartonových příček tl. 100mm.

4

Izolace proti vlhkosti:

Izolace typu FOALBIT proti vlhkosti a radonu středního stupně. Přesah izolace přes okraj desky o 150 mm s natavením.

5

Stropní konstrukce:

Spodní pásnice vazníku pro uchycení sádrokartonového podhledu tl. 12,5mm. Patrový dům má spodní pásnici nahrazenou kleštinou.
Tepelná izolace podhledu tvořena foukanou izolací v tl. min. 340 mm.
Strop betonový prefabrikovaný systém SPIROLL u patrových domů.
Zvuková izolace v 1NP z minerální vaty tl. 60 mm, sádrokartonový podhled tl. 12,5mm. V garáži RF sádrokarton – požární, pouze u domů s garáží.

6

Střešní konstrukce:

Vázaný krov z dřevěných krokví, pozednic, kleštin, vaznic (dle návrhu od statika), impregnace proti houbám a škůdcům, alt. pro bungalov příhradové dřevěné vazníky.
Palubky AB tl.16 mm a 3xnátěr, vč. případných nosných dřevěných konstrukcí.
Laťování a pojistná difúzní fólie.
Střešní betonová krytina v základních odstínech vč. doplňků.

7

Odvodnění střechy:

Okapové žlaby a svody pozinkovaný plech lakovaný v barvě krytiny.
Ukončení svodů u hrany základové desky.

8

Okna a balkónové dveře:

Plastová okna v barvě bílé z interiéru i exteriéru. Zasklení tepelně izolačním 3-sklem. Možnost provedení oken v dekoru jednostranném i oboustranném.
Vnější parapety – provedení hliníkové bílé/hnědé s bočními krytky.
Vnitřní parapety – provedení plastové bílé nebo v dekoru dřeva.

U podkrovních domů jsou dodány a namontovány střešní okna typu ROOFLITE o  rozměru 98x78cm, v bílé barvě plast. s izol. 3-sklem a lemováním.

9

Vstupní dveře:

Plastové bílé typ výplně s částečným prosklením, zamykání klika-klika popř. klika-koule.
Balkonové dveře otevíravé v barvě bílé z interiéru a v bílé barvě z exteriéru.
U domů s garáží garážová vrata elektrická sekční lamelová, bílá.

10

Vnitřní dveře:

Interiérové dveře VERTIKA v dekoru kašír.
Obložkové zárubně v dekoru.

11

Schodiště:

U patrových domů bude schodiště betonové prefabrikované s následným obložením dlažbou.
Zábradlí vyzděné.
Půdní schůdky zateplené.

12

Podlahy:

Lité betonové podlahy tl. 50-60 mm s dilatačními páskami.
V domech s garáží podlaha v garáži v min. tl. 70-90 mm.
Tepelná a zvuková izolace polystyren EPS 100, tl. 1.NP 120mm, v patrových domech v patře EPS 100, tl.40 mm.
Krytina v domech tvořená keramickou dlažbou v max. rozměru 600x300mm.

13

Terénní úpravy:

Pozn.: za příplatek dle požadavku.

14

Keramické obklady:

Kvalitní obklady v koupelnách a toaletách do výšky stropů. Jednotný formát max. 300x600mm.

15

Malířské a natěr. práce:

Venkovní nátěry světlým odstínem typu ořech.
Vnitřní malby pokojů pouze v max. 1x nátěr bílé barvy.

16

Vytápění:

Tepelné čerpadlo SAMSUNG 6kW + kombinace s ohřevem TUV.
Teplovodní podlahové vytápění na systémové podložky.
Pozn.: Komín zděný lehčený systémový DN 160/90°, není předmětem ceny na klíč, lze dodatečně docenit.

17

Výměna vzduchu:

Koupelna a toaleta větraná el. ventilátorem, pouze v případě místnosti bez okna.
Větrání příčnými průduchy u domů s garáží.

18

Zdravotechnika:

Ležatá kanalizace DN 125, materiál KG.
Dopojovací kanalizace DN 50-75, materiál HT.
Rozvod vody v plastu, roháčky. Zahradní nezámrzný ventil, pozn. za příplatek.
Akrylátová vana 180 cm v bílé barvě, páková mísicí baterie.
Keramické umyvadla v bílé barvě s pákovou mísicí baterií. Pozn.: Max. 2ks.
Keramické závěsné klozety s nádržkovým splachovacím zařízením, opláštění. Pozn.: Max. 2ks
Sprchová vanička, zástěna, baterie.

19

Elektroinstalace:

Kompletní rozvody elektroinstalace včetně vypínačů a zásuvek, hlavního domovního rozvaděče a jeho napojení na hlavní domovní přívod el. energie.
V každé pokoji 3 zásuvky, vypínače, TV zásuvka.
Ostatní místnosti 2 zásuvky, vypínače.
Rozvod kabelů pro vytápění.

20

Přípojky:

Přípojka vody PE 32, vodoměrná šachta – do 10m za 30.000,-Kč bez DPH.
Přípojka kanalizace KG 125, revizní šachta – do 10m za 26.000,-Kč bez DPH.
Přípojka elektro CYKY 4×10, elektroměrová skříň – do 10m za 22.700,-Kč bez DPH.
Pozn.: není předmětem ceny na klíč, lze dodatečně docenit.
Přípojky realizujeme pouze na pozemku stavebníka. Zásah do veřejné části neprovádíme.

21

Oplocení:

Pozn.: není předmětem ceny na klíč, lze dodatečně docenit.

22

Projektová dokumentace:

Projektovou dokumentaci nám zpracovává externí společnost a cena standardní dokumentace je zahrnuta v ceně domu. Celkový počet pare max. 4ks, projekt neobsahuje hydrogeologické posudky, geologické posudky a rozhledové poměry.

23

Povolení stavby a kolaudace:

Stavebník si sám zajišťuje povolení stavby a tzv. kolaudaci, s tím, že zhotovitel dodá potřebné dokumenty. Tyto služby pro nás obvykle zajišťuje externí společnost za poplatek. Povolení stavby za cenu 25.000,-Kč bez DPH a kolaudaci za cenu 10.000,-Kč bez DPH.

Vytvořil Roman Erlitz © 2024. Všechna práva vyhrazena.